You are here: GARMENT Binh Duong Sundia Co.

Binh Duong Sundia Co.

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Công Ty SUNDIA Bình Dương

English Title: Binh Duong Sundia Co.

Address: Tan Dong Chieu Hamlet, Tan Dong Hiep Commune, Di An Dist.,

Province: Binh Duong

Director: Nguyễn Hoàng Anh

Tel: 650-3728164

Fax: 650-3728165

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: GARMENT