You are here: DẦU Shell Gas Haiphong Co.,Ltd.

Shell Gas Haiphong Co.,Ltd.

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Công ty hữu hạn SHELL GAS Hải Phòng

English Title: Shell Gas Haiphong Co.,Ltd.

Address: Ve Pagoda, Ngo Quyen Str., Ngo Quyen Dist.,

Province: Hai Phong

Director: Anthony Lawrence D.Yam

Tel: 31-3765391

Fax: 31-3765390

Main Business: OIL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: