You are here: AUTOMOBILES Mai Van Dang Co.,Ltd.

Mai Van Dang Co.,Ltd.

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Công ty TNHH Mai Văn Đáng

English Title: Mai Van Dang Co.,Ltd.

Address: Lot C10-1, C10-5, Pham Ngu Lao Str., Hoa Xa IZ., Nam Dinh City,

Province: Nam Dinh

Director: Mai Văn Đáng

Tel: 350-3848194

Fax: 350-3861550

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: AUTOMOBILES

Business: Production and trading in motorbikes, automobile, agricultural machine spare part and mechanical products